CNC handwheel pulse generator MPG.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CNC handwheel pulse generator MPG.

Share

หมวดหมู่ : Mach3 Interface CNC. Part

Share

CNC digital handwheel pulse generator MPG.

60 Diameter 5V   100Pulse 6Terminals : 5V, 0V, A, A/, B, B/   ราคา 700 บาท

60 Diameter 24V 100Pulse 4Terminals   5V, 0V, A, B  ราคา 900 บาท

80 Diameter 5V   100Pulse 6Terminals   5V, 0V, A, A/, B, B/  ราคา 900 บาท

Powered by MakeWebEasy.com